• da

Forretningsbetingelser

Visual Media ApS samler på tilfredse kunder. Derfor har vi i det følgende skitseret vores generelle forretningsbetingelser, så vores forventninger til samarbejdet er afstemt på forhånd.

 

Produktion og udgivelse

Magasinet udkommer, hvis minimum 30 virksomheder annoncerer. Det maksimale antal er ca. 50 annoncører. 

For at sikre produktets overordnede kvalitet og et ensartet visuelt udtryk i magasinet, forbeholder Visual Media ApS sig bestemmelsesret over såvel tekstindhold som det grafiske udtryk i alle annoncer.

Visual Media ApS udarbejder tekst og billedmateriale til alle annoncer. Teksten forfattes efter en samtale med annoncøren, så den afspejler annoncørens kernebudskab. Teksten sendes til godkendelse hos annoncøren inden grafisk opsætning, men vil kun i særlige tilfælde kunne omskrives eller revideres, da den skal afspejle magasinets samlede tone og stil. Af hensyn til udgifterne til professionel oversættelse til tysk og engelsk, og for at sikre magasinets visuelle udtryk, må annoncetekster ikke overstige 400 ord pr. annonce, inkl. webtekst. 

Den trykklare annonce fremsendes ligeledes til godkendelse hos annoncøren. Det af Visual Media ApS valgte billedmateriale kan kun i særlige tilfælde revideres. Ved udeblivelse af respons fra annoncør ikke inden den angivne deadline, trykkes annoncen som den er.

Alle billeder tages af fotograf Anders Beier. Billedmaterialet, som er inkluderet i annonceprisen, omfatter max. 20 billeder, og leveres i en opløsning på 72 dpi via et link, hvorfra det kan downloades.

Alle annoncer designes med tydelig afsenderidentifikation. Alle annoncører skal levere deres logo i EPS- eller AI-format. Hvis en virksomhed ikke har et logo i rette format, kan Visual Media rentegne et eksisterende logo for 750 kr ex. moms. Alternativt kan nyt logo designes af grafiker mod betaling.   

 

Rettigheder

Annoncemateriale, der er produceret af Visual Media ApS og Visual Media ApS’ underleverandører, er ophavsretsbeskyttet og kan udelukkende eksponeres i Visual Media ApS’ medier. Ønskes materialet eksponeret i andre medier, kan materialet købes fra Visual Media ApS. Annoncørens billedmateriale kan bruges frit i egne markedsføringsfremstød efter magasinets udgivelse uden meromkostning. 

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto 8 dage, med mindre andet er aftalt. Sker betaling ikke rettidigt forbeholder Visual Media ApS sig at standse annoncer uden yderligere varsel. Betales depositum eller det resterende beløb for annoncen ikke rettidigt forbeholder Visual Media ApS sig retten til at sælge annoncepladsen til anden side uden yderligere varsel. 

 

Booking og annullering

Booking er bindende, dog kan annullering af en annonce ske skriftligt senest 2 uger efter ordreafgivelse. Annulleringens gyldighed er betinget af skriftlig bekræftelse fra Visual Media ApS. Evt. depositum refunderes ikke, ej heller ved rettidig annullering. Ved for sen annullering vil annoncøren blive faktureret det fulde beløb. Annullering er ikke mulig efter 1. februar 2020.

 

Reklamationer

Der ydes ingen reduktion i annonceprisen eller anden kompensation ved fejl, hvor Visual Media ApS er uden skyld i fejlens opståen, eksempelvis fejl opstået i tryk eller under fysisk produktion. I tilfælde af fejl som Visual Media ApS utvetydigt bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse. Reduktion eller kompensation kan dog aldrig overstige annoncens pris.