• da
  • en
  • de

UFOer over Østersøen

TEKST: SARA B. GILDBERG FOTO: ANDERS BEIER

Der er noget deroppe, på himlen over Østersøen. Noget uforklarligt. Fænomener af lys og bevægelser, som paralyserer og fascinerer, inden de pludseligt forsvinder. En smuk forårsdag i 2017 er den tidligere forretningsman dog hotelejer, Bill R. Hansen, og to af hans kammerater – en politimand og en erfaren fisker – ude at trollingfiske efter laks og havørred. De ligger i området mellem Gudhjem og Christiansø, da en af kammeraterne, som har en line ud agter, spørger Bill, om han har bundet en drage efter båden. Bill vender sig om, og ser et stort, lysende, guldsmede-agtigt objekt, som nærmer sig båden bagfra. Hans to kammerater ser det også. Objektet ser ud til at være ca. 35-40 meter i diameter og standser ca. 150 meter fra båden. –’Det standsede og stod stille i luften. Jeg følte, at det iagttog os’, fortæller Bill. Objektet stod stille i 20-30 sekunder, hvorefter det hurtigt forsvandt, som om det bakkede, med en hastighed på omkring 200 kilometer i timen. Bill forklarer, at han ikke var bange, men fattet kaldte Lyngby Radio på VHF’en. Lyngby Radio kan se fiskernes position ved hjælp af deres AIS (Automatic Identification System), og viderestiller Bill til Værnsfælles Forsvarskommando og radarstationen i Kastrup. Ingen radarer opfanger dog noget usædvanligt på positionen. –’Politibetjenten lavede en tegning af objektet på en serviet om bord, og senere fik jeg hjælp til at få lavet en fantomtegning og en animation’, fortæller Bill.

Hvert år observeres flere uforklarlige fænomener i luftrummet over Bornholm. Mange af de observationer rapporteres til og registreres i den danske UFO-database hos Skandinavisk UFO Information (SUFOI). SUFOIs primære opgave er folkeoplysning, og siden 1959 har Danmarks førende UFO-ekspert og tidligere investeringskonsulent, Ole Hen-ningsen, været en del af det danske samarbejde om at op-klare og forstå det observerede. –‘Der ser ud til at være en del aktivitet omkring Bornholm i perioder, men langt de fleste observationer har en logisk forklaring, og skyldes fænomener vi allerede kender til’, fortæller Ole Henningsen. Der er dog enkelte rapporter, der markerer sig som usædvanlige, selv for en garvet UFO-detektiv. Bill R. Hansens og hans kammeraters fortælling for eksempel. Selvom en række eksperter undersøgte observationen – heriblandt Ole Henningsen, Forsvaret, en dronefabrikant og TV2 – kan ingen afdække, hvad det var, Bill og hans kam-merater observerede den forårsdag på Østersøen. For Bill står oplevelsen stadig stærkt i erindringen: – ‘Jeg sov ikke i to dage. Jeg var forvirret. Jeg vil jo bare gerne vide, hvad det var’. Og spørger man Bill i dag, hvad han tænker om det, de så dengang, siger han: –’Jeg har lagt det bag mig. Og hvad jeg end tænker om det, vi så, forbliver det personligt, så det vil jeg ikke udtale mig
om’.

Bill R. Hansen og hans kammeraters observation er, som mange andre civile rapporter, registreret i SUFOIs database, som til dato rummer mere end 15.000 danske UFO-rapporter. Men også Forsvaret har gennem tiden opsamlet observationer. I 2009 offentliggjorde Det Danske Flyvevåben de-res såkaldte ‘X-Filer’. De blev overdraget til SUFOI og Ole Henningsen, og bestod af 329 sider med UFO-rapporter fra perioden 1978-2002. Rapporterne har egentlig aldrig været hemmelige, men stod bare og samlede støv i Flyvertaktisk Kommando i Karup. Kun observatørernes identitet har været skjult for offentligheden. Spørger man Ole Henning-sen, om Flyvevåbnets filer indeholder informationer, der kan få UFO-interesserede til at spærre øjnene op, er svaret ’Nej’. Og dog. – ‘Der er faktisk visse rapporter i materialet, der kan påkalde sig interesse’, fortæller han. Ole Henningsen har i øjeblikket sin gang på Rigsarkivet, hvor han nøje gransker udvalgte dele af forsvarets UFO-rapporter fra 1950’erne, 60’erne og 70’erne, som han har fået adgang til. Og senere på året udkommer hans første bog i en serie om ‘De danske X-filer’, hvor også de bornholmske UFO-rap-porter spiller en rolle. Han fortæller om to spændende observationer fra 1950’erne: I september 1952, ser kaptajnløjtnant Schmidt-Jensen og øvrige besætningsmedlemmer på den danske kystjager, P521 Willemoes, under NATO-øvelsen ‘Operation Mainbrace’ nord for Bornholm, et trekantet, lysende objekt komme flyvende henover den mørke himmel, med anslået 1.500 kilometer i timen. Og i 1956, følger NA-TO’s radaranlæg på Bornholm en række UFOer i form af uidentificerede ekkoer på radaren over Østersøen. UFOer-ne dukkede op i grupper af 3-5 stk og observeredes omkring Bornholm i hele tre uger. – ‘Problemet er imidlertid, at observationerne generelt ligger et godt stykke tilbage i tiden, hvilket i sig selv gør dem sværere at efterforske yderligere på nuværende tidspunkt. Desuden er der ofte utroligt få detaljer noteret omkring ellers tilsyneladende spændende beretninger fra troværdige kilder. Det gør det nærmest umuligt at efterforske beretningerne yderligere’, fortæller Ole Henningsen.

 

Mange nyere observationer kan, ifølge Ole Henningsen, skyldes faldskærmsblus til militærøvelser, som f.eks. da en flyvele-der fra Bornholm i 2010 fulgte en perlerække af usædvanlige lys sydøst for byen Poulsker i over en time. – ’De fleste danske observationer og UFO-fotos kan forklares med natur- og vejrfænome-ner, eller viser sig at være identificerbare objekter, såsom faldskærmsblus, varmluftballoner, droner, satellitter eller fly. Men det gør selvfølgelig ikke oplevelserne mindre intense for de mennesker, som rent faktisk upåagtet er vidner til de umiddelbart uforklarlige fænomener’, forklarer Ole Henningsen.
Generelt handler det også rigtig meget om psykologi, forklarer Ole Henningsen. – ’Det er ikke usædvanligt, at når først én observation bliver offentligt kendt, så begynder andre også at se noget tilsvarende’. Det handler blandt andet om perceptionspsykologi – altså måden vi opfatter og behandler sanseindtryk på i vores hjerner. – ’Jeg plejer at sige, at vi ser det, som vores hjerne gerne vil have, at vi skal se’, siger Ole Henningsen og fortsætter: – ’Vi ved også, at dét der med afstandsbedømmelse kan være rigtig svært. Jeg har set en brændende satellit, som jeg vurderede var 1,5 kilometer væk. Det viste sig senere, at den var 150 kilometer væk’.

 

Ole Henningsen fortæller også, at der ikke er nogle særlige kendetegn ved folk, som ser UFOer. – ’Slet ikke. Det er alle typer mennesker fra alle samfundslag. Det eneste, vi ved, er, at der, i hvert fald før i tiden, var nogle bestemte tidspunkter, hvor der så ud til at være flere observationer end andre. F.eks. lige efter TV-avisen, faktisk præcis kl. 20:45. Og så ved vi, at hundeluftere ser ud til at rapportere lidt oftere’. Ole Henningsens lune grin fylder luften, inden han fortsætter: – ’Men måske er det netop fordi, at så mange lufter hund lige efter TV-avisen, og derfor kigger på himlen’. Civile UFO-rapporter kan indrapporteres via SUFOIs hjemmeside, www.sufoi.dk, og i SUFOIs database kan man se, at der hvert år fremkommer nye rapporter om uidentificerede objekter over og omkring Bornholm. Til en stor del af observationerne knytter sig en naturlig forklaring, men ikke til alle. Der er ikke altid en logisk forklaring på det, folk observerer. Der er god grund til at bevæge sig udenfor og observere nattehimlen over Bornholm. Bornholms geografiske placering og en lav grad af kunstigt lys fra byerne gør det muligt at iagttage himmellegemerne og de astronomiske fænomener under ideélle forhold. Prøv det selv. Ikke alene er det ualmindelig smukt på en stjerneklar aften, men det kan også gå hen og blive en særdeles mindeværdig oplevelse. For én ting er at tro på, hvad andre har set. En anden ting er, at se et uidentificeret flyvende objekt med egne øjne.

Andre læser også

De underjordiske

Spor efter Vikingerne

Bornholms vilde vrag

Bronzealderfolkets gave